Villkor

Senast uppdaterad: 31 december 2019

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden som den initiala bokstaven har stora bokstäver har betydelser definierade under följande villkor.

Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i flertal.

Definitioner

För dessa villkor:

 • Affiliate betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där “kontroll” betyder ägande av 50% eller mer av aktierna, kapitalandelen eller andra rättigheter att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet.
 • Företag  (kallas antingen “företaget”, “vi”, “oss” eller “vårt” i detta avtal) hänvisar till Film Passet.
 • Land hänvisar till: Sverige
 • Service hänvisar till webbplatsen.
 • allmänna villkor  (även kallad “villkor”) betyder dessa villkor som utgör hela avtalet mellan dig och företaget om användningen av tjänsten. Detta villkoravtal har skapats med hjälp av Generator för villkor och villkor .
 • Sociala mediatjänster från tredje part betyder tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part som kan visas, inkluderas eller göras tillgängliga av tjänsten.
 • Webbplats hänvisar till Film Passet, tillgänglig från https://www.filmpasset.se/
 • Du betyder att personen kommer åt eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person för vilken en sådan person får åtkomst till eller använder Tjänsten, i förekommande fall.

  Bekräftelse

  Dessa är villkoren för användningen av denna tjänst och avtalet som fungerar mellan dig och företaget. Dessa villkor anger alla användares rättigheter och skyldigheter beträffande användningen av tjänsten.

  Din tillgång till och användning av tjänsten är betingad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

  Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du håller med om någon del av dessa villkor kan du inte komma åt tjänsten.

  Din tillgång till och användning av tjänsten är också betingad av att du accepterar och följer företagets integritetspolicy. Vår sekretesspolicy beskriver våra policyer och rutiner för insamling, användning och utlämnande av din personliga information när du använder applikationen eller webbplatsen och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår sekretesspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

  “AS IS” och “AS AVAILABLE” Disclaimer

  Tjänsten tillhandahålls till dig “SOM ÄR ÄR” och “SOM TILLGÄNGLIG” och med alla fel och brister utan garanti av något slag. I den maximala utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag avstår företaget, på dess egen räkning och för dess medlemsförbund och dess och deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen alla garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende på Tjänst, inklusive alla underförstådda garantier för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång, och garantier som kan uppstå i samband med hantering, prestanda, användning eller handelspraxis. Utan begränsning till det föregående, ger företaget ingen garanti eller åtagande, och lämnar ingen representation av något slag att tjänsten uppfyller dina krav, uppnår avsedda resultat, är kompatibel eller arbetar med annan programvara, applikationer, system eller tjänster, fungerar utan avbrott, uppfylla prestanda eller tillförlitlighetsstandarder eller vara felfri eller att eventuella fel eller fel kan eller kommer att korrigeras.

  Utan att begränsa det ovanstående gör varken företaget eller någon av företagets leverantörer någon representation eller garanti av något slag, uttryckligt eller underförstådd: (i) beträffande drift eller tillgänglighet av tjänsten, eller information, innehåll och material eller produkter som ingår därpå; (ii) att tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) när det gäller noggrannhet, tillförlitlighet eller valuta för information eller innehåll som tillhandahålls genom tjänsten; eller (iv) att Tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas från eller på företagets vägnar är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig programvara, tidbomber eller andra skadliga komponenter.

  Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla ovanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller dig. Men i ett sådant fall ska de undantag och begränsningar som anges i detta avsnitt tillämpas i största möjliga utsträckning verkställbara enligt tillämplig lag.

  Gällande lag

  Landets lagar, utom dess lagaregler, reglerar dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av applikationen kan också omfattas av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

  Tvistlösning

  Om du har någon oro eller tvist om tjänsten, accepterar du att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

  För användare av Europeiska unionen (EU)

  Om du är en konsument från Europeiska unionen kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

  Förenta staternas juridiska efterlevnad

  Du företräder och garanterar att (i) du inte är belägen i ett land som omfattas av USA: s regeringsembargo, eller som har utsetts av den amerikanska regeringen till ett “terroriststödjande” land, och (ii) Du är inte listad på någon lista över förbjudna eller begränsade parter i USA: s regering.

  Severability and Waiver

  Avskiljbarhet

  Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara oöverförbar eller ogiltig, kommer sådan bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen för en sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta med full kraft .

  Upphävande

  Med undantag för vad som anges här, kommer underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt dessa villkor inte påverka en parts förmåga att utöva en sådan rättighet eller kräva sådan prestation vid något tillfälle därefter och inte heller avstå från ett brott utgöra ett avstående från efterföljande överträdelser.

  Översättningstolkning

  Dessa villkor kan ha översatts om vi har gjort dem tillgängliga för dig på vår tjänst.

  Du samtycker till att den ursprungliga engelska texten ska ha företräde i händelse av tvist.

  Ändringar av dessa villkor

  Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter vårt eget gottfinnande.

  Genom att fortsätta komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa revideringar har trätt i kraft samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte samtycker till de nya villkoren, helt eller delvis, vänligen sluta använda webbplatsen och tjänsten.

  Kontakta oss

  Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss:

   • Via e-post: info@filmpasset.se