Filmens historia

Filmens historia brukar man säga hade sitt riktiga startskott 1895 då bröderna Lumière visade film för publik med sin nya uppfinning. De tidigaste filmerna som kom var så klart svartvita men de hade heller inget tal utan var stumfilmer. Filmen de visade 1895 hette Workers leaving the factory och den visades mot betalning. Den korta filmen kan sägas vara den blygsamma starten på den gigantiska filmindustri som har växt fram till dagens datum. Filmerna som visades vid den här tiden var verkligen inte heller några långfilmer, filmerna var oftast bara några sekunder långa. De lyckades ändå hänföra publiken som var väldigt imponerade av den nya moderna tekniken. Ifall de insåg vilken gigantisk industri och uppskattad konstform film och filmskapande skulle komma att vara mer än hundra år efter uppfinningen är intressant att spekulera kring.   Att det var just i Frankrike som filmen startade gjorde att fransmännen skulle komma att dominera filmindustrin ända fram till att det första världskriget bröt ut. Cirka 90 procent av alla filmer som producerades fram till första världskrigets start var franska. Fransmännen var också de första att göra en ritad film. filmNär världskriget väl bröt ut förlorade fransmännen sin dominans inom filmindustrin och Hollywood tog över som den dominerande kraften. Det var också under den här eran som filmindustrin och dess skådespelare började få många beundrare. Skådespelarna fick stjärnstatus och det var vid den här tiden i Hollywood som de första riktiga filmstjärnorna föddes. Filmerna var fortfarande stumfilmer men var ändå väldigt populära. Många menar att det faktum att de inte kunde göra sig förstådda i ljud ställde helt andra krav på skådespelarna. I stället för att använda rösten var de då tvungna att använda sig av gester och uttryck för att göra sig förstådda. Innan Hollywood tog över stafettpinnen hade den viktigaste staden för den amerikanska filmindustrin varit New York. Filmerna flyttades över till västkusten mycket tack vare det stabila vädret som gjorde det enklare att planera filminspelningarna. Den första ljudfilmen kom 1930 och gjorde ett stort intryck på publiken, nu fanns det helt andra möjligheter till filmskapande. Även om skillnaderna så klart fortfarande var stora jämfört med hur filmen ser ut i dag, kan man säga att det här var början för den moderna filmen. Andra viktiga uppgraderingar inom filmen som kom var färgfilmen, stereoljudet och att biograferna utvecklades till att ha stora filmdukar. Bioupplevelsen blev nu av en helt annan karaktär.