Filmteknikens utveckling

0 Comments

Det ligger flera saker till grund för hur filmen såg dagens ljus, först och främst var det nödvändigt med flertalet uppfinningar som gjorde filmskapande ens möjligt. Första gången som en film i dess sanna mening visades upp inför publik var 1895, uppfinningen som användes kallades för Cinematografen. Det var de franska bröderna Lumière och Auguste Marie som stod för visningen. Bröderna var sedan tidigare kända som pionjärer inom fotografi då de lyckats med att framställa de första färgfotografierna. Cinematografen var en kamera som man använde till att filma men den hade också andra finesser. Samma kamera kunde nämligen också användas till uppspelning av film. Filmen som kameran skapade var positiv 35 millimetersfilm.

ActionFilmerna runt den här tiden var väldigt korta, ofta bara några sekunder långa. De berättade inte historier på samma sätt som i dag utan var snarare ett sätt att visa upp den nya tekniken. Filmskaparna väntade bara på en teknik som skulle göra det lättare att göra längre filmer. Tack vare en snabb teknisk utveckling kunde man snart se på filmer som var rejält mycket längre än några sekunder. Nu kunde man också så en utveckling där filmbolag började ta över produktionen på ett annat sätt. De hade redan sett möjligheterna som filmen hade, särskilt tack vare den nya tekniken som ständigt förbättrades. Franska Pathé var ett filmföretag som hade kontroll över alla steg från produktionen av film, distribution och uppvisning. Företaget skötte också tillverkning av kameror och teknik.

För att spela upp filmerna använde man sig av handdrivna projektorer. Det var inte bara filmkamerorna och uppspelningstekniken som förbättrades, man lärde sig också nya sätt att klippa film på. Populärt var också att använda sig av textrutor vilket gjorde att man i filmerna kunde använda sig av dialoger och olika budskap. Det gjorde att man kunde skapa filmer med en mer avancerad berättarteknik.

Sedan dess har det uppkommit flera nya tekniker för att göra film, i dag kan man se snyggt animerade filmer och otroliga specialeffekter. De gamla filmerna har dock en särskild charm som man sällan ser i dagens filmer.